Sunday, 29 April 2012

Rancangan Pelajaran Harian


Mata pelajaran;  Matematik
Kelas:  2 Fokus
Tarikh: 13 April 2012
Masa:  4.10 petang-4.40 petang (30 minit)
Bilangan murid:  35 orang.
Bidang Pelajaran: Nombor dan Operasi
Tajuk:  Tolak
Objektif:  Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat:
i)              Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa menumpul semula.
Pengetahuan sedia ada:
i)               Murid-murid telah mengetahui maksud pengumpulan. (tambah)
Bahan:
Benda-benda maujud, kad gambar, lembaran kerja kumpulan, lembaran kerja individu.
Nilai:  Semangat bekerjasama dalam aktiviti kumpulan
Kemahiran: 
               Menolak sebarang dua nombor.
Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set Induksi
1. Murid-murid memerhati dan menganalisa objek yang ditunjukkan.2.  3 bola dikeluarkan
-pengurangan (tolak) 12 – 3 = 9
1,Guru menyoal: “Berapakah bilangan bola semuanya?
2. Guru mengambil 3 biji bola. Soalan guru: “Adakah bilangan bola bertambah atau berkurang?”

3. Apakah operasi yang sesuai digunakan untuk menerangkan pengurangan tersebut?
4. Guru menjelaskan ayat matematik yang sesuai.
1.Murid-murid memberi respon pada pertanyaan guru.
2. Murid-murid membilang semula dan menjawab pertanyaan guru.


3. Murid-murid memberi respon pertanyaan guru.


Perkembangan:
Langkah 1

Langkah 2


Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.


Contoh:
a)342 – 32 = ______

ratus
puluh
sa
   3
-
  4
  3
 2
 2
b) 458 – 312 = ____

ratus
puluh
sa
  4
- 3
  5
  1
 8
 2

 1. Murid-murid menyelesaikan contoh-contoh soalan dalam kumpulan.


2. Bincangkan jawapan bagi setiap kumpulan secara kelas.


1. Guru membimbing murid-murid menyelesaikan operasi tolak  dalam bentuk lazim ke dalam petak yang disediakan.

1. Guru mengedarkan contoh soalan dalam kad manila dan arahkan murid-murid berbincang serta menyelesaikan soalan.
2. Guru mengarahkan wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka ke hadapan kelas dan sama-sama menyemak jawapan.1.Murid-murid memerhati dan cuba memahami penerangan guru.
1. Murid-murid berbincang dalam kumpulan dan menyelesaikan soalan yang diberi.
2. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.

Penutup
Menjawab soalan-soalan latihan dalam lembaran kerja.
Guru mengedarkan kertas lembaran kerja dan arahkan murid-murid menjawab soalan latihan yang diberi.
Murid-murid menjawab soalan-soalan latihan dalam lembaran kerja.
Sila rujuk “Lampiran lembaran kerja”

No comments:

Post a Comment